Schetsontwerp speelplantsoen Ida Gerhardtstraat, Arnhem Rijkerswoerd

Diverse gezinnen in de Arnhemse wijk Rijkerswoerd hebben behoefte aan een speelplek in de buurt, dichtbij hun woning. Het plantsoen tussen de Ida Gerhardtstraat en de Simon Vestdijksingel zien zij als een geschikte plek om deze speelplek te verwezenlijken. In de huidige situatie zijn hier al enkele speeltoestellen aanwezig, maar het speelaanbod en de ruimtelijke kwaliteit laten te wensen over. Het is er, kortom, niet gezellig.

Twee bijeenkomsten samen met bewoners hebben geleid tot dit schetsplan. Momenteel wordt dit concreet uitgewerkt en voorzien van maten, hoeveelheden en uitvoeringsstappen. In de loop van het voorjaar van 2015 gaan we samen met buurtbewoners en gemeente over tot realisatie.

De gedachte achter het inrichtingsplan is het maken van een uitnodigende speelplek voor kinderen van twee tot circa zeven jaar. Dit, door het aanbrengen van een eenvoudige structuur, uitgaande van drie thema’s of sferen:

  • Kijken: het kasteel;
  • Roepen: het verborgen monster;
  • Voelen: de heksenkring.

Door het toepassen van hoogteverschillen en het maken van min of meer besloten ruimten, ontstaan plekken die kinderen uitdagen tot ontdekken en spelen. Het zijn dan ook veeleer speelaanleidingen die we maken, dan echte speeltoestellen. Uiteraard is er nog steeds plek voor de schommel en de duikelrekjes uit de bestaande situatie.

De materialen zijn zoveel mogelijk natuurlijk: hout, steen, gras, waar mogelijk ook levende begroeiing.

Het ontwerp is zo gekozen, dat dit met beperkte middelen kan worden gerealiseerd. De elementen kunnen bovendien eenvoudig worden beheerd en onderhouden, zodat het voor omwonenden mogelijk is zelf een deel van de beheertaken te verrichten, zonder dat dit al te veel tijd kost.

Drie sferen

Kijken: het kasteel

Wie vindt het nou niet spannend: een kasteel om je in te verstoppen? Dit element is geinspireerd op het idee van een versterkte burcht en bestaat uit een terreinverhoging van aarde, gebruik makend van de zwerfstenen die nu al op de locatie aanwezig zijn.

De ‘muren’ van de burcht worden nog eens verder aangezet met behulp van geschilde kastanjetakken, die het geheel een stoere en natuurlijke uitstraling geven, De taluds zijn begroeid met gras en er zijn twee duidelijke toegangen tot het plateau, waar eenvoudige trapjes met rondhout zijn aangebracht.

Het plateau zelf is bedekt met speelzand. Hier is ook een bijzonder element aanwezig: het kasteel. Een eenvoudige houten klimhut waar kinderen in kunnen kruipen en via een klein trapje naar het hoogste punt kunnen klimmen: het uitzichtpunt.

Roepen: het verborgen monster

Aan de Ida Gerhardtstraat heeft een monster zich verstopt onder de grond. Z’n hoofd, met piekhaar en grote, opengesperde mond komt boven de grond uit. Het is gelukkig een vriendelijk monster. Je kunt zonder problemen op z’n hoofd lopen, er vanaf glijden of zelfs in z’n bek kruipen. Hij bijt niet.

Dit element bestaat uit een kleine ronde heuvel, waar een rioolbuis is ingegraven. Deze buis vormt de bek van het monster. Kinderen kunnen door de rioolbuis kruipen en ook wordt er een glijbaan aan de heuvel toegevoegd. ‘Ogen’ van houten stobben en ‘haar’ van geschilde kastanjetakken maken het beeld compleet.

Onderaan de glijbaan komen kinderen zacht terecht in het speelzand dat onder de glijbaan is aangebracht. Ook kunnen ze op de kop van het monster klimmen. Ze zijn dan op het zelfde niveau als de burcht aan de overkant van het pad.

Voelen: de heksenkring

Een open plek in het bos. Waar vanalles kan plaatsvinden, zolang je het maar kan verzinnen. Dat is het thema van de heksenkring. Het is een min of meer afgeschermd plekje in het plantsoen, gemarkeerd door een groepje bomen.

De grond tussen deze bomen is bedekt met snippers boomschors en er zijn boomstronken ingegraven waarop je kan zitten,  of waarover je van stronk naar stronk kan stappen. In het midden van de kring kan gedacht worden aan een extra grote, hoge stronk, die als tafeltje kan dienen. Voor een extra gevoel van beslotenheid kan ook hier gebruik worden gemaakt van geschilde kastanjetakken, die als een speelse, spontane haag zijn neergestoken.

Deze plek nodigt uit tot meer ingetogen spel, in tegenstelling tot de twee andere sferen. Hoe eenvoudig ook, is het daarmee een welkome aanvulling op het speelaanbod.

Overige elementen

De schommel en de duikelrekjes komen in de inrichting terug, bijvoorbeeld naast het verborgen monster. Plaatsing en oriëntatie worden afgestemd op benodigde ruimte en andere speelgelegenheden. De ondergrond wordt ter plekke aangepast aan de geldende veiligheidseisen.

In het inrichtingsplan is een zitgelegenheid voorzien in de vorm van een boombank. Dit is een ruwe boomstam die rust op dwars geplaatste stammetjes die als liggers fungeren. Naast de boombank is een vuilnisbak aanwezig. Bij voorkeur wordt elders in het plantsoen nog een vuilnisbak geplaatst, aangezien de gebruiksintensiteit van het plantsoen naar verwachting toeneemt.

De afscherming van het speelplantsoen aan de zijde van de Ida Gerhardtstraat en de Simon Vestdijksingel kan worden gemarkeerd door middel van boomstammen, die deels ingegraven in het gras liggen. Deze verhinderen niet alleen het oprijden van auto’s en het gebruiken van het gras als parkeerterrein, maar zorgen ook voor een visuele versmalling die automobilisten doet afremmen.

Aan de zijde van de Ida Gerhardtstraat wordt gepleit voor de plaatsing van een aantal paaltjes. Belangrijkste doel hier is het tegengaan van ‘wildparkeren’ in het plantsoen. Uiteraard laat de afscherming het wel toe dat voertuigen van beheerdiensten het terrein kunnen oprijden.

Bekijk de bouwstenenkaart

Download het ideeëndocument

De Plancaravan op Twitter

Plancaravan TeeVeeKampeerweer of klusweer?

weeronline.nl Altijd jouw weer